Geschiedenis

Synthesis Seminars is een initiatief van Jos Galdermans en Harrie de Kruijff, twee natuurgeneeskundigen, die na jaren praktijk en lesgeven aan academies voor natuurgeneeskunde in binnen- en buitenland, de behoefte voelden om een bijscholingsinstituut op te richten dat zorg zou dragen voor het aanbieden van kwalitatieve bij- en nascholingen aan professionals in de gezondheidszorg. Sinds 2000 vormt Synthesis Seminars de paraplu voor een divers aanbod aan scholing, waarbij de deelnemende docenten zelfstandig opereren en Synthesis Seminars de kwaliteit borgt en het gezicht naar buiten vormt. Jos Galdermans is de aanspreekpersoon en hij beheert ook het secretariaat.