Aanmelding

Opgave geschiedt door het e-mailen van cursuswens,samen met de volledige gegevens van de cursist (naam plus voorletters), adres en postcode, telefoonnummer(s) en e-mailadres) naar het secretariaat (Jos Galdermans, info@synthesisseminars.eu) en overmaken van het cursusbedrag op IBAN: NL23INGB0005337904 en BIC INGBNL2A

BELANGRIJK: leest u altijd voorafgaand aan de aanmelding even de algemene informatie door die u vindt op pagina 2 en 3 van de brochure!

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanmelding ontvangt u een bevestiging per email. U ontvangt geen factuur, betalingsherinnering of verdere berichten. Alle genoemde cursussen gaan in principe door! Een kwitantie ontvangt u, samen met het bewijs van deelname/certificaat, op de cursus(dag) zelf. Mocht een cursus onverhoopt toch geen doorgang kunnen vinden , dan krijgt u hiervan tijdig bericht en wordt het cursusbedrag direct op uw rekening teruggestort.